Let Women Write There Own Futures
— gloria steinem